Dječji vrtić „Potočić“ je privatna predškolska ustanova, osnovana 2007. godine.

S radom smo započeli 01.10.2007. godine u jednoj odgojnoj ( mješovitoj ) skupini.

Tijekom školske godine raste broj upisane djece te s radom započinje i druga odgojna skupina.

U šk. godini 2009./10. i 2014/.2015. prošireni su prostorni kapaciteti te se od tada redovni 10 – satni program provodi u u tri, odnosno četiri odgojne skupine.

• jaslička skupina”JEŽIĆI” ( dob djece: od 12 mj do 36 mjeseca )

• mlađa vrtićka odgojna skupina “ZMAJČEKI” ( dob djece: od 2 do 4 godina )

• srednja vrtićka odgojna skupina “PTIČICE” ( dob djece: od 4 do 5 godina )

• starija vrtićka odgojna skupina “KRIJESNICE” ( od 5 godina do polaska u školu )

Od kraćih programa u suradnji s vanjskim suradnicima provodimo:

• program ranog učenja engleskog jezika

MISIJA NAŠEG VRTIĆA

„Neprekidnim ulaganjem u vlastita znanja i sposobnosti stvoriti vrtić kao zajednicu onih koje uče“

Želja nam je stvoriti specifičnu kulturu ustanove, koja odiše autentičnošću  i kvalitetom, a bazira se na zajedničkom promišljanju odgojno-obrazovne prakse i otvorenom i fleksibilnom pristupu. Svjesni smo da takvo ozračje možemo postići samo i isključivo podržavajućim odnosima svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, potičući svjesnost i odgovornost prema razvoju osobnih znanja i kompetencija. Odgajatelji su refleksivni praktičari koji neprekidnim radom na sebi mijenjaju svoju ulogu u procesu rada. Na taj način postavljamo ulogu djeteta u ravnopravan položaj kao sukonstruktore znanja u odgojno-obrazovnom procesu.

VIZIJA NAŠEG VRTIĆA

„Naš vrtić prvi izbor za Vaše dijete“

Svjesni važnosti poticajnog okruženja zajedno stvaramo dinamičan i poticajan prostor koji neprestano potiče kompetencije djeteta, potiče na istraživanje i učenje kroz igru. Sustavnim promišljanjem razvoja odgojno-obrazovnog procesa razvijamo partnerske ne samo sa djecom nego i sa stručnjacima u kolektivu, vanjskim stručnjacima suradnicima (psiholog, logoped, zdravstveni voditelj), kao i s roditeljima koji su važan dio odgojno-obrazovnog procesa. Držimo da je od velike važnosti roditeljima pružiti mogućnost da budu aktivni sudionici u odabranim aktivnostima, promatrači, pomagači, suradnici u igri s djecom ili u radionicama za djecu i roditelje. Nadalje, partnerstvo se očituje u suradnji vrtića, doma i škole u pripremi djeteta za odlazak u školu. U skladu sa afinitetima i interesima pojedinog djeteta, roditeljima preporučujemo pohađanje kraćih programa te kraćih športskih programa koje u Vrtiću i van njega ostvaruju vanjski suradnici.

ODGOJNE SKUPINE

Ježići

romanski

Skupine

studeni 11, 2017
Continue 

Krijesnice

romanski

Skupine

listopad 11, 2017
Continue 

Zmajčeki

romanski

Skupine

rujan 11, 2017
Continue 

Ptičice

romanski

Skupine

rujan 11, 2017
Continue 

Razno

GDPR

Pravo na pristup informacijama

Zakonski akti

Pravo na pristup informacijama

Obrasci upis/ ispis

Dokumenti za upis djeteta u vrtić

Natječaji

Otvoren je natječaj za odgojitelja !

Jelovnik

Tjedni jelovnici