Dječji vrtić „Potočić“ je privatna predškolska ustanova, osnovana 2007. godine.
S radom smo započeli 01.10.2007. godine u jednoj odgojnoj ( mješovitoj ) skupini.

Tijekom školske godine raste broj upisane djece te s radom započinje i druga odgojna skupina. U šk. godini 2009./10. i 2014/.2015. prošireni su prostorni kapaciteti.

Od tada redovni 10 – satni program provodi u u tri, odnosno četiri odgojne skupine:

  jaslička skupina”JEŽIĆI” ( dob djece: od 12 mj do 36 mjeseca )

mlađa vrtićka odgojna skupina “ZMAJČEKI” ( dob djece: od 2 do 4 godina )

srednja vrtićka odgojna skupina “PTIČICE” ( dob djece: od 4 do 5 godina )

starija vrtićka odgojna skupina “KRIJESNICE” ( od 5 godina do polaska u školu )

Od kraćih programa u suradnji s vanjskim suradnicima provodimo:

program ranog učenja engleskog jezika

MISIJA NAŠEG VRTIĆA

„Neprekidnim ulaganjem u vlastita znanja i sposobnosti stvoriti vrtić kao zajednicu onih koje uče“

Želja nam je stvoriti specifičnu kulturu ustanove, koja odiše autentičnošću i kvalitetom, a bazira se na zajedničkom promišljanju odgojno-obrazovne prakse i otvorenom i fleksibilnom pristupu. Svjesni smo da takvo ozračje možemo postići samo i isključivo podržavajućim odnosima svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, potičući svjesnost i odgovornost prema razvoju osobnih znanja i kompetencija. Odgajatelji su refleksivni praktičari koji neprekidnim radom na sebi mijenjaju svoju ulogu u procesu rada. Na taj način postavljamo ulogu djeteta u ravnopravan položaj kao sukonstruktore znanja u odgojno-obrazovnom procesu.

VIZIJA NAŠEG VRTIĆA

„Naš vrtić prvi izbor za Vaše dijete“

Svjesni važnosti poticajnog okruženja zajedno stvaramo dinamičan i poticajan prostor koji neprestano potiče kompetencije djeteta, potiče na istraživanje i učenje kroz igru. Sustavnim promišljanjem razvoja odgojno-obrazovnog procesa razvijamo partnerske ne samo sa djecom nego i sa stručnjacima u kolektivu, vanjskim stručnjacima suradnicima (psiholog, logoped, zdravstveni voditelj), kao i s roditeljima koji su važan dio odgojno-obrazovnog procesa. Držimo da je od velike važnosti roditeljima pružiti mogućnost da budu aktivni sudionici u odabranim aktivnostima, promatrači, pomagači, suradnici u igri s djecom ili u radionicama za djecu i roditelje. Nadalje, partnerstvo se očituje u suradnji vrtića, doma i škole u pripremi djeteta za odlazak u školu. U skladu sa afinitetima i interesima pojedinog djeteta, roditeljima preporučujemo pohađanje kraćih programa te kraćih športskih programa koje u Vrtiću i van njega ostvaruju vanjski suradnici.