RAZNO

Upisi+Ispisi

Obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za
pedagošku godinu 2019./2020. u dječjem vrtiću DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ iz Rakovog
Potoka, Samoborska cesta 214, OIB: 35134680162 (u nastavku teksta: Dječji vrtić)

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i
obrazovanja
Od 08.04.2019. do 23.04.2019.

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU (ponedjeljak do petak)
– za djecu koja do 31.08.2019.g. navršavaju jednu godinu života, pa do polaska u
osnovnu školu
– cjelodnevni 10-satni program
I NAČIN PREDAJE ZAHTJEVA
Zahtjevi se predaju u sjedištu Dječjeg vrtića, na adresi:
DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ , Rakov Potok, Samoborska cesta 214, OIB: 35134680162

Zahtjevi se predaju na navedenoj adresi osobno isključivo od ponedjeljka do petka u vremenu
od 8.00 do 16.00 sati. Zahtjeve za upis osim osobno u vrtiću, moguće je preuzeti na web
stranici dječjeg vrtića www.djecji-vrtic-potocic.hr

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
Roditelj ili skrbnik djeteta dostavljaju dječjem vrtiću:
* Popunjeni i potpisani zahtjev
* Popunjen Upitnik o razvoju djeteta
* Izvod iz matične knjige rođenih
* Potvrdu o prebivalištu djeteta
* Kopiju cjepne kartice djeteta
* Kopije osobnih iskaznica oba roditelja
* Potvrde roditelja o radnom statusu

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME
Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece za upis djece u redoviti
program prednost će imati djeca sukladno odredbama važećeg Pravilnika o upisu djece i
ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene
dokumentacije odnosno sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić.
O rezultatima upisa u pojedine programe roditelji će biti obaviješteni telefonskim putem,
najkasnije do 30.travnja 2019.g.
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg
vrtića do 10.05.2019.
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 30 dana od dana isteka roka za žalbu.

V. UPIS
Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim
vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno
najkasnije do dolaska djeteta u vrtić.
Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 02.09.2019
., odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto
u dječjem vrtiću.
Prije polaska djeteta u vrtić roditelj je obvezan:
– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom
zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, potpisati s vrtićem ugovor
o korištenju usluga vrtića, potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koja dijete mogu dovoditi i
odvoditi iz vrtića te drugu dokumentaciju o zahtjevu Dječjeg vrtića.

Presjednik Upravnog vijeća
Željko Franja

Ravnateljica
Marijana Biber

 

Pravilnik o upisu djece u vrtić Potočić 2019 (PDF)

ZAHTJEV ZA UPIS U DV POTOČIĆ (PDF)

Upitnik o razvoju djeteta (PDF)