Krijesnice

Krijesnice

Polazimo od činjenice da je dijete kreativno i interaktivno biće koje aktivno sudjeluje u svom odgoju, učenju i socijalizaciji. Djetetova aktivna mislilačka i znatiželjna priroda prepoznaje se u njegovoj igri, spontanom učenju kroz istraživanje, maštanje i stvaranje.

Spoznaja da djeca, kao i odrasli, traže odgovore na pitanja koji će im pomoći da sama sebe bolje razumiju, rano djetinjstvo postavlja prve okvire razvoja pojma o sebi i ostavlja duboko ureziv trag.

Budući da postoji intenzivna korelacija između razvoja djetetova postignuća i okruženja, prostorno i materijalno okruženje kao i odnos dijete-odgajatelj temelj je i oslonac djetetovog psihofizičkog razvoja i sukreatorstva u odgojno- obrazovnom procesu, dok je njegov konstruktivan i human doprinos prema sebi i drugima, misao i vodilja