VAŽNO: Prihvat djece i upute za roditelje COVID-19

Pročitajte najnovija uputstva o prihvatu djece u vrtić u vrijeme trajanja pandemije COVID-19 UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.